Juridisk informasjon

 

1. Presentasjon av nettstedet.

I henhold til artikkel 6 i lov nr. 2004-575 av 21. juni 2004 om tillit til den digitale økonomien, blir brukere av nettstedet bye-pain.com informert om identiteten til de ulike partene som er involvert i opprettelsen og overvåkingen:

Eier: SEBASTIEN HEIM – Frankrike

Den ansvarlige for publisering er en enkeltperson eller en juridisk person.

Vert: OVH SAS: 2 rue Kellermann – BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1 – Frankrike

2. Generelle vilkår og betingelser for bruk av nettstedet og tjenestene som tilbys.

Bruk av nettstedet bye-pain.com innebærer full aksept av de generelle bruksvilkårene som er angitt nedenfor. Disse bruksbetingelsene kan endres eller suppleres når som helst, og brukere av nettstedet bye-pain.fr anbefales derfor å konsultere dem regelmessig.

Denne siden er normalt tilgjengelig for brukere til enhver tid. SEBASTIEN HEIM kan imidlertid bestemme seg for å avbryte nettstedet for teknisk vedlikehold, og i så fall vil det bestrebe seg på å informere brukerne om datoer og klokkeslett for inngrepet på forhånd.

Bye-pain.com-nettstedet oppdateres jevnlig av Bye Pain. På samme måte kan de juridiske merknadene endres når som helst: de er likevel bindende for brukeren, som oppfordres til å referere til dem så ofte som mulig for å lese dem.

3. Beskrivelse av tjenester som tilbys.

Formålet med nettstedet bye-pain.com er å gi informasjon om alle selskapets aktiviteter.

Bye Pain forsøker å gi informasjon på nettstedet bye-pain.fr som er så nøyaktig som mulig. Det kan imidlertid ikke holdes ansvarlig for utelatelser, unøyaktigheter eller mangler i oppdateringen, enten dette er dens feil eller feilen til tredjepartspartnere som gir den denne informasjonen.

All informasjon gitt på bye-pain.com-nettstedet er kun gitt for informasjonsformål og kan endres. Videre er informasjonen på nettstedet bye-pain.com ikke uttømmende. Det kan ha blitt gjort endringer siden det ble satt på nett.

4. Kontraktsbegrensninger på tekniske data.

Nettstedet bruker JavaScript-teknologi.

Nettstedet kan ikke holdes ansvarlig for materielle skader knyttet til bruken av nettstedet. I tillegg forplikter brukere av nettstedet seg til å få tilgang til nettstedet ved hjelp av nyere, virusfritt utstyr og med en oppdatert, siste generasjons nettleser.

5. Immaterielle rettigheter og forfalskning.

SEBASTIEN HEIM er eieren av de immaterielle rettighetene eller har bruksrettighetene til alle elementene som er tilgjengelige på nettstedet, spesielt tekster, bilder, grafikk, logoer, ikoner, lyder og programvare.

Enhver reproduksjon, representasjon, modifikasjon, publisering, tilpasning av alle eller deler av elementene på nettstedet, uansett midler eller prosess som brukes, er forbudt, unntatt med skriftlig forhåndsgodkjenning fra SEBASTIEN HEIM.

Enhver uautorisert bruk av nettstedet eller av noen av elementene det inneholder vil anses som en krenkelse og vil bli straffeforfulgt i samsvar med bestemmelsene i artiklene L.335-2 ff. av den franske åndsverkloven.

6. Ansvarsbegrensning.

SEBASTIEN HEIM kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skade forårsaket av brukerens utstyr ved tilgang til nettstedet bye-pain.com, enten som følge av bruk av utstyr som ikke oppfyller spesifikasjonene angitt i punkt 4, eller fra utseendet til en feil eller inkompatibilitet.

SEBASTIEN HEIM kan heller ikke holdes ansvarlig for indirekte skade (som tap av marked eller tap av muligheter) som følge av bruk av nettstedet bye-pain.fr.

Interaktive områder (mulighet for å stille spørsmål i kontaktområdet) er tilgjengelig for brukere. SEBASTIEN HEIM forbeholder seg retten til å slette, uten forvarsel, alt innhold som er lagt ut på dette området som er i strid med lovgivningen som gjelder i Frankrike, spesielt bestemmelsene knyttet til databeskyttelse. Der det er aktuelt, forbeholder SEBASTIEN HEIM seg også retten til å holde brukeren sivilt og/eller strafferettslig ansvarlig, spesielt i tilfelle meldinger av rasistisk, fornærmende, ærekrenkende eller pornografisk karakter, uansett hvilket medium som brukes (tekst, fotografier, etc.).

7. Håndtering av personopplysninger.

I Frankrike er personopplysninger beskyttet av lov nr. 6. januar 1978, lov nr. 78-87. 2004-801 av 6. august 2004, artikkel L. 226-13 i straffeloven og det europeiske direktivet av 24. oktober 1995.

Når du bruker bye-pain.com-nettstedet, kan følgende informasjon samles inn: URL-en til lenkene som brukeren fikk tilgang til bye-pain.com-nettstedet gjennom, brukerens tilgangsleverandør, brukerens IP-adresse (Internet Protocol).

Under alle omstendigheter samler SEBASTIEN HEIM bare inn personlig informasjon knyttet til brukeren for formålene med visse tjenester som tilbys av nettstedet bye-pain.fr. Brukere gir denne informasjonen med full kunnskap om fakta, spesielt når de legger inn den selv. Brukere av nettstedet bye-pain.com blir deretter informert om hvorvidt de er pålagt å oppgi denne informasjonen.

I samsvar med bestemmelsene i artikkel 38 ff. i lov 78-17 av 6. januar 1978 om databehandling, datafiler og individuelle friheter, har alle brukere rett til å få tilgang til, korrigere og protestere mot alle personopplysninger som angår dem, ved å fremsette en skriftlig og signert forespørsel, ledsaget av en kopi av identitetsdokumentet som bærer dokumentbærerens signatur, og som spesifiserer adressen som svaret skal sendes til.

Ingen personlig informasjon om brukeren av bye-pain.com-siden publiseres uten brukerens viten, utvekslet, overført, tildelt eller solgt på noe medium til tredjeparter. Bare forutsetningen om tilbakekjøp av SEBASTIEN HEIM og dets rettigheter vil tillate overføring av nevnte informasjon til den mulige kjøperen, som på sin side vil bli holdt pålagt den samme forpliktelsen til bevaring og endring av dataene med hensyn til brukeren av bye- pain.com-siden.

Databaser er beskyttet av bestemmelsene i loven av 1. juli 1998 om gjennomføring av direktiv 96/9 av 11. mars 1996 om rettslig beskyttelse av databaser.

8. Hypertekstlenker og informasjonskapsler.

Bye-pain.com-siden inneholder en rekke hypertekstlenker til andre nettsteder, satt opp med autorisasjon fra Rocket-markedsføring. SEBASTIEN HEIM er imidlertid ikke i stand til å kontrollere innholdet på nettsteder som besøkes på denne måten, og påtar seg følgelig intet ansvar i denne forbindelse.

Å surfe på bye-pain.com-nettstedet kan føre til installasjon av informasjonskapsler på brukerens datamaskin. En informasjonskapsel er en liten fil som ikke lar brukeren identifiseres, men som registrerer informasjon knyttet til surfing på en datamaskin på et nettsted. Dataene innhentet på denne måten er ment å lette etterfølgende surfing på nettstedet og brukes også til å måle besøkstall.

Nektelse av å installere en informasjonskapsel kan gjøre det umulig å få tilgang til visse tjenester. Brukere kan imidlertid konfigurere datamaskinen sin som følger for å nekte installasjon av informasjonskapsler:

I Internet Explorer: Verktøy-fanen (hjulformet ikon øverst til høyre) / Internett-alternativer. Klikk på Konfidensialitet og velg Blokker alle informasjonskapsler. Bekreft med Ok.

Firefox: øverst i nettleservinduet klikker du på Firefox-knappen, og går deretter til fanen Alternativer. Klikk på fanen Personvern. Sett oppbevaringsreglene til å: bruke personlige innstillinger for historikk. Til slutt fjerner du merket for å deaktivere informasjonskapsler.

På Safari: Klikk på menyikonet (symbolisert med et tannhjul) øverst til høyre i nettleseren. Velg Innstillinger. Klikk på Vis avanserte innstillinger. I "Konfidensialitet"-delen klikker du på Innholdsinnstillinger. I delen "Informasjonskapsler" kan du blokkere informasjonskapsler.

I Chrome: Klikk på menyikonet (symbolisert med tre horisontale linjer) øverst til høyre i nettleseren. Velg Innstillinger. Klikk på Vis avanserte innstillinger. I delen "Konfidensialitet" klikker du på preferanser. I fanen "Konfidensialitet" kan du blokkere informasjonskapsler.

9. Gjeldende lov og jurisdiksjon.

Enhver tvist som oppstår fra bruken av nettstedet bye-pain.com er underlagt fransk lov. De kompetente domstolene i Paris har eksklusiv jurisdiksjon.

10. Hovedlovene som gjelder.

Lov nr. 78-17 av 6. januar 1978, som endret ved lov nr. 2004-801 av 6. august 2004 om databehandling, datafiler og individuelle friheter.

Lov nr. 2004-575 av 21. juni 2004 om tillit til den digitale økonomien.

11. Ordliste.

Bruker: Internett-bruker som kobler til og bruker det nevnte nettstedet.

Personopplysninger: «opplysninger som muliggjør, i enhver form, direkte eller indirekte, identifisering av de fysiske personer de gjelder» (artikkel 4 i lov 6. januar 1978 nr. 78-17).

Handlevogn
nb_NONB
Rull til toppen