Allmänna försäljningsvillkor

Allmänna försäljningsvillkor

 

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av SEBASTIEN HEIM.

På denna webbplats avser termerna "vi", "oss" och "vår" SEBASTIEN HEIM. SEBASTIEN HEIM erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka denna webbplats och/eller köpa någon av våra produkter, engagerar du dig i vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Villkor och villkor", "Villkor", "Villkor"), inklusive eventuella ytterligare villkor och policyer som hänvisas till häri och/eller hyperlänkade till dem. Dessa villkor gäller för alla användare av denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, användare som surfar på webbplatsen, är säljare, kunder, handlare och/eller innehållsbidragsgivare.

Vänligen läs dessa villkor för försäljning och användning noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av denna webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner alla villkor och villkor i detta avtal, får du inte gå in på webbplatsen eller använda någon av de tjänster som erbjuds på webbplatsen. Om dessa allmänna villkor för försäljning och användning anses vara ett erbjudande, är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa allmänna villkor för försäljning och användning.

Alla nya funktioner och verktyg som läggs till i denna butik vid ett senare tillfälle kommer också att omfattas av dessa allmänna villkor för försäljning och användning. Du kan läsa den senaste versionen av de allmänna villkoren för försäljning och användning när som helst på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa villkor för försäljning och användning genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida regelbundet för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att ändringar har publicerats innebär att du accepterar dessa ändringar.

Vår butik är värd på Ovh SAS De förser oss med hosting som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

ARTIKEL 1 – VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV VÅR ONLINESHOP

Genom att acceptera dessa villkor intygar du att du har uppnått myndig ålder i ditt land, stat eller provins där du bor och att du har gett oss ditt samtycke till att tillåta minderåriga i din vård att använda denna webbplats.

Användningen av våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål är förbjudet, och du får inte heller, under användningen av tjänsten, bryta mot lagarna i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra några maskar, virus eller annan kod av destruktiv karaktär.

Varje brott mot eller överträdelse av dessa villkor kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.

ARTIKEL 2 – ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att neka åtkomst till tjänsterna för alla personer när som helst av vilken anledning som helst.

Du förstår att ditt innehåll (exklusive kreditkortsinformation) kan överföras på ett okrypterat sätt, och detta inkluderar (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma med och anpassa till tekniska krav för att ansluta nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad under överföring över nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av tjänsten eller användningen av tjänsten, eller någon åtkomst till tjänsten eller kontakt på webbplatsen, genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan att vi har skrivit det i förväg. lov.

Rubrikerna som används i detta avtal ingår för din bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller påverka dessa Villkor.

 

ARTIKEL 3 – INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH UPPDATERAD

Vi är inte ansvariga om informationen som finns tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller uppdaterad. Innehållet på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte litas på som din enda informationskälla för att fatta beslut utan att först konsultera mer exakta, fullständiga och uppdaterade informationskällor. Om du bestämmer dig för att förlita dig på innehållet som presenteras på denna webbplats gör du det på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss tidigare information. Sådan tidigare information är till sin natur inte aktuell och tillhandahålls endast i informationssyfte. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna sida när som helst, men vi är inte skyldiga att uppdatera informationen på vår sida. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

ARTIKEL 4 – ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll av tjänsten) utan föregående meddelande och när som helst.

Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon prisändring, avstängning eller avbrott av tjänsten.

ARTIKEL 5 – PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kanske endast är tillgängliga online via vår webbplats. Dessa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga i begränsade kvantiteter och får endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy.

Vi har gjort vårt bästa för att så tydligt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i vår butik. Vi kan inte garantera att visningen av färger på din datorskärm kommer att vara korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person i något geografiskt område eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden av alla produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar och priser kan ändras när som helst utan föregående meddelande efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med alla produkter. Alla erbjudanden om tjänster eller produkter som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet enligt lag.

Vi garanterar inte att kvaliteten på alla produkter, tjänster, information eller andra varor som erhållits eller köpts av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.

ARTIKEL 6 – RIKTIGHETEN I FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, minska eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Sådana begränsningar kan inkludera beställningar som görs av eller från samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta dig på den e-post och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår bedömning, kan tyckas vara från handlare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt order- och kontoinformation för alla beställningar som görs via vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress, kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår returpolicy.

ARTIKEL 7 – VALFRA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi inte har kontroll eller inflytande över.

Du bekräftar och samtycker till att vi tillhandahåller åtkomst till sådana verktyg "i befintligt skick" och "i befintligt skick", utan några garantier, representationer eller villkor av något slag och utan stöd. Vi ska inte ha något juridiskt ansvar som härrör från eller i samband med användningen av dessa valfria tredjepartsverktyg.

Om du använder några valfria verktyg som erbjuds på webbplatsen, gör du det på egen risk och eget gottfinnande och du bör konsultera villkoren för sådana verktyg som erbjuds av den eller de relevanta tredjepartsleverantörerna.

Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner på vår webbplats (inklusive nya verktyg och resurser). Dessa nya funktioner och tjänster kommer också att omfattas av dessa villkor.

ARTIKEL 8 – LÄNKAR TREDJE PART

En del av innehållet, produkterna och tjänsterna som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller korrektheten på sådana webbplatser, och vi garanterar eller tar inget ansvar för något innehåll, webbplats, produkter, tjänster eller andra föremål som är tillgängliga på eller från sådana tredje parts webbplatser.

Vi är inte ansvariga för någon skada eller skada relaterad till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller någon annan transaktion som utförs i samband med dessa tredje parts webbplatser. Vänligen läs policyn och praxis från tredje part noggrant och se till att du förstår dem innan du deltar i någon transaktion. Klagomål, anspråk, problem eller frågor angående tredjepartsprodukter ska riktas till tredje part.

ARTIKEL 9 – KOMMENTARER, FÖRSLAG OCH ANDRA FÖRSLAG FRÅN ANVÄNDARE

Om du, på vår begäran, skickar in specifikt innehåll (till exempel för att delta i tävlingar), eller om du, utan vår begäran, skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, per post , eller på annat sätt (gemensamt, "Feedback"), ger du oss en obegränsad, oåterkallelig licens att redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i alla media all Feedback du skickar till oss. Vi är inte och ska inte vara skyldiga att (1) behålla några kommentarer i förtroende; (2) betala någon ersättning till någon för eventuella kommentarer som lämnats; eller (3) svara på eventuella kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi anser, efter eget gottfinnande, är olagligt, stötande, hotande, kränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande, eller som gör intrång i någon immateriell egendom eller dessa Villkor.

Du samtycker till att skriva kommentarer som inte bryter mot tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, integritet, personlighet eller andra personliga eller äganderätter. Du samtycker också till att dina kommentarer inte kommer att innehålla något olagligt, ärekränkande, ärekränkande, stötande eller obscent material, inte heller kommer de att innehålla något datavirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon tillhörande webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon du inte är eller försöka vilseleda oss och/eller tredje part om ursprunget till dina kommentarer. Du är helt ansvarig för alla kommentarer du postar och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för eventuella kommentarer som postats av dig eller någon tredje part.

ARTIKEL 10 – PERSONUPPGIFTER

Inlämningen av din personliga information i vår butik styrs av vår integritetspolicy.

ARTIKEL 11 – FEL, ONEXAKTIGHETER OCH UNDERLÄTEN

Från tid till annan kan det finnas information på vår sida eller i Tjänsten som kan innehålla typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, leveranstider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter, utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar, om någon information på Tjänsten eller någon tillhörande webbplats är felaktig, när som helst utan förvarning (inklusive efter att du har gjort din beställning) .

Vi är inte skyldiga att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information på tjänsten eller någon associerad webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget definierat uppdaterings- eller uppdateringsdatum på Tjänsten eller någon associerad webbplats bör förlitas på för att dra slutsatsen att informationen på Tjänsten eller någon associerad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

ARTIKEL 12 – FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR

Utöver de förbud som anges i de allmänna villkoren för försäljning och användning, är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för olagliga ändamål; (b) att uppmuntra andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot någon regional förordning eller någon internationell, federal, provinsiell eller statlig lag, regel eller förordning; (d) att göra intrång i eller kränka våra immateriella rättigheter eller tredje parts rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera någon på grundval av kön, sexuell läggning, religion, etniskt ursprung, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på ett sätt som negativt påverkar funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon associerad eller orelaterade webbplats eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att spam, nätfiska, (j) för obscena eller omoraliska ändamål; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsåtgärder för vår tjänst, någon annan webbplats eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot den förbjudna användningen.

ARTIKEL 13 – UNDANTAG AV GARANTIER OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar eller representerar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan avbryta tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan föregående meddelande till dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls dig genom Tjänsten tillhandahålls (såvida inte annat uttryckligen anges av oss) "i befintligt skick" och "som tillgängligt" för din användning utan några representationer, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckligt eller underförstått, inklusive alla underförstådda garantier om säljbarhet eller säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.

SEBASTIEN HEIM, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer och licensgivare ska under inga omständigheter hållas ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller skada, vare sig det är direkt, indirekt, tillfälligt, straff, särskilda skador eller följdskador av något slag, inklusive men inte begränsat till förlorad vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlorade data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om det är i kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), i kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet) , strikt ansvar eller på annat sätt, som härrör från din användning av någon tjänst eller produkt som tillhandahålls via tjänsten, eller för andra anspråk som på något sätt hänför sig till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsat till eventuella fel eller utelämnanden i allt innehåll eller förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av din användning av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om du har informerats om möjligheten att sådana påståenden. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, kommer vårt ansvar att begränsas till den maximala omfattning som lagen tillåter.

ARTIKEL 14 – ERSÄTTNING

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla SEBASTIEN HEIM, vårt moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda ofarliga från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, gjorda av tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument de hänvisar till, eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

ARTIKEL 15 – AVSKÄRBARHET

Om någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor för försäljning och användning anses vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsen ändå verkställas i den utsträckning som lagen tillåter, och den icke verkställbara delen ska anses vara avskild från dessa Allmänna Villkor och Försäljnings- och användningsvillkor, som inte påverkar giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser.

ARTIKEL 16 – UPPSÄGNING

De förpliktelser och skulder som parterna ådragit sig före uppsägningsdatumet ska fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.

Dessa villkor gäller såvida de inte sägs upp av dig eller på annat sätt. Du kan säga upp dessa villkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.

Om vi efter eget gottfinnande fastställer att du misslyckas, eller om vi misstänker att du inte har kunnat följa villkoren i dessa villkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan att meddela dig och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som är skyldiga fram till och inklusive uppsägningsdatumet, och/eller vi kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

ARTIKEL 17 – HELA AVTALET

Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa villkor eller andra policyer eller driftregler som publiceras av oss på denna webbplats eller i samband med tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten och ersätter all tidigare eller samtidig kommunikation, förslag och avtal, vare sig de är muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, någon tidigare version av villkoren).

Eventuella oklarheter om tolkningen av dessa allmänna villkor för försäljning och användning ska inte tolkas till nackdel för den part som utarbetar dem.

ARTIKEL 18 – TILLÄMPLIG LAG

Dessa villkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller tjänster till dig ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Frankrike.

 

ARTIKEL 19 – ÄNDRINGAR AV DE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING OCH ANVÄNDNING

Du kan läsa den senaste versionen av de allmänna villkoren för försäljning och användning när som helst på denna sida.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, modifiera eller ersätta någon del av dessa villkor för försäljning och användning genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att besöka vår webbplats regelbundet för att se efter ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats efter att eventuella ändringar av dessa villkor har publicerats innebär att du accepterar dessa ändringar.

ARTIKEL 20 – KONTAKTUPPGIFTER

Frågor angående de allmänna villkoren för försäljning och användning ska skickas till oss på contact@bye-pain.com eller per post till Bye pain – 78, Avenue des Champs-Élysées, Bureau 562, 75008 Paris – Frankrike

Kundvagn
sv_SESV
Scrolla till toppen