Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

 

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door SEBASTIEN HEIM.

Op deze website verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar SEBASTIEN HEIM. SEBASTIEN HEIM biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die op deze site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle hier vermelde voorwaarden, beleid en mededelingen.

Door deze site te bezoeken en/of een van onze producten te kopen, maakt u gebruik van onze “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Algemene voorwaarden”, “Algemene voorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of waarnaar met een hyperlink wordt verwezen. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die op de site surfen, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers aan de inhoud zijn.

Lees deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door enig deel van deze site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of gebruik maken van de diensten die op de website worden aangeboden. Indien deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, beperkt de aanvaarding zich uitdrukkelijk tot deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies en hulpmiddelen die later aan deze winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden. De meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden kunt u op elk moment op deze pagina raadplegen. Wij behouden ons het recht voor om enig deel van deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Onze winkel wordt gehost op Ovh SAS Zij zorgen voor de hosting waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

ARTIKEL 1 – GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE ONLINE WINKEL

Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, verklaart u dat u meerderjarig bent in het land, de staat of de provincie waar u woont, en dat u ons toestemming hebt gegeven om elke minderjarige onder uw hoede deze website te laten gebruiken.

Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden, noch mag u tijdens het gebruik van de Service de wetten van uw rechtsgebied schenden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard verzenden.

Elke schending of schending van deze Algemene Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Services.

ARTIKEL 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de toegang tot de Services aan een persoon te ontzeggen.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) op een niet-versleutelde manier kan worden overgedragen, en dit omvat (a) overdrachten via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens verzending via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst of het gebruik van de Dienst, of enige toegang tot de Dienst of contact op de website, via welke de Dienst wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. toestemming.

De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn voor uw gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.

 

ARTIKEL 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN UP-TO-DATENHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet accuraat, volledig of actueel is. De inhoud van deze site wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en mag niet worden gebruikt als uw enige informatiebron bij het nemen van beslissingen zonder eerst nauwkeurigere, completere en actuelere informatiebronnen te raadplegen. Als u besluit te vertrouwen op de inhoud van deze site, doet u dit op eigen risico.

Deze site kan bepaalde voorafgaande informatie bevatten. Dergelijke eerdere informatie is naar haar aard niet actueel en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te monitoren.

ARTIKEL 4 – WIJZIGINGEN IN DE DIENST EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud van de Service) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en op elk gewenst moment te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van de Dienst.

ARTIKEL 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via onze website. Deze producten of diensten zijn mogelijk in beperkte hoeveelheden beschikbaar en mogen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

Wij hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in onze winkel verschijnen zo duidelijk mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurenweergave op uw computerscherm accuraat is.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan personen in welk geografisch gebied of rechtsgebied dan ook te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of dienst die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en prijzen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod van diensten of producten op deze site is ongeldig indien dit bij wet verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van alle producten, diensten, informatie of andere door u verkregen of gekochte goederen aan uw verwachtingen zullen voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTUREER- EN ACCOUNTINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling verminderen of annuleren. Dergelijke beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of vanaf dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons oordeel, de indruk kunnen wekken dat ze afkomstig zijn van verkopers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige bestel- en accountgegevens te verstrekken voor alle bestellingen die via onze winkel worden geplaatst. U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer details, zie ons Retourbeleid.

ARTIKEL 7 – OPTIONELE GEREEDSCHAPPEN

Wij kunnen u toegang verlenen tot tools van derden waarover wij geen controle of invloed hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke tools op een “as is” en “as available” basis, zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij hebben geen wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze optionele tools van derden.

Als u optionele tools gebruikt die op de Site worden aangeboden, doet u dit op eigen risico en naar goeddunken en dient u de voorwaarden te raadplegen waarop dergelijke tools worden aangeboden door de relevante externe aanbieder(s).

Het is mogelijk dat we in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies op onze site aanbieden (inclusief nieuwe tools en bronnen). Deze nieuwe functies en diensten zijn ook onderworpen aan deze Algemene voorwaarden.

ARTIKEL 8 – LINKS MET DERDEN

Een deel van de inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid van dergelijke sites, en wij garanderen of aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enige inhoud, website, producten, diensten of andere items die toegankelijk zijn op of vanaf dergelijke sites van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transactie die wordt uitgevoerd in verband met deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

ARTIKEL 9 – OPMERKINGEN, SUGGESTIES EN ANDERE VOORSTELLEN VAN GEBRUIKERS

Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld om deel te nemen aan prijsvragen), of als u, zonder ons verzoek, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal verzendt, hetzij online, per e-mail, per post , of anderszins (gezamenlijk “Feedback”), verleent u ons een onbeperkte, onherroepelijke licentie om de Feedback die u naar ons stuurt, te bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins in welke media dan ook te gebruiken. Wij zijn niet en zullen niet verplicht zijn om (1) Opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) enige compensatie aan wie dan ook betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan wij denken dat deze, naar eigen goeddunken, onwettig, aanstootgevend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is, of die inbreuk maakt op enig intellectueel eigendom of deze Voorwaarden.

U stemt ermee in opmerkingen te schrijven die de rechten van derden niet schenden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er ook mee in dat uw opmerkingen geen onwettig, lasterlijk, lasterlijk, aanstootgevend of obsceen materiaal zullen bevatten, noch computervirussen of andere kwaadaardige software zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een bijbehorende website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u voordoen als iemand die u niet bent, of proberen ons en/of derden te misleiden over de herkomst van uw opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u plaatst en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

ARTIKEL 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

Op de indiening van uw persoonlijke gegevens in onze winkel is ons Privacybeleid van toepassing.

ARTIKEL 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Van tijd tot tijd kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen kan bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren, als enige informatie op de Dienst of een bijbehorende website onnauwkeurig is, op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst). .

We zijn niet verplicht om informatie op de Service of een bijbehorende website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag niet worden vertrouwd op een gedefinieerde update- of vernieuwingsdatum op de Service of een bijbehorende website om te concluderen dat de informatie op de Service of een bijbehorende website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 – VERBODEN GEBRUIK

Naast de verboden uiteengezet in de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor illegale doeleinden; (b) anderen aanzetten tot het uitvoeren van of deelnemen aan illegale handelingen; (c) het schenden van een regionale verordening of een internationale, federale, provinciale of staatswet, regel of regelgeving; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden of te schenden; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, kwetsen, lasteren, smaden, denigreren, intimideren of discrimineren van iemand op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etnische afkomst, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zullen of kunnen worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Dienst of een bijbehorende of niet-gerelateerde website of internet nadelig beïnvloedt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishen, (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om beveiligingsmaatregelen van onze Dienst, een andere website of internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen wegens overtreding van het verboden gebruik.

ARTIKEL 13 – UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen of verklaren niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Dienst accuraat of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat wij de Dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen stopzetten of de Dienst op elk gewenst moment kunnen annuleren zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of de onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken, op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via de Service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk anders door ons vermeld) geleverd op een “as is”- en “as available”-basis voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook. expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen SEBASTIEN HEIM, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of schade, hetzij direct, indirect, incidenteel, punitief, speciale schade of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verloren inkomsten, gemiste besparingen, verloren gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij contractueel, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractueel, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) risicoaansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van een dienst of product dat via de Dienst wordt aangeboden, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Dienst of een product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of omissies in enige inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van uw gebruik van de Dienst of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de Dienst, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid dergelijke beweringen. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale omvang die door de wet is toegestaan.

ARTIKEL 14 – VERGOEDING

U stemt ermee in om SEBASTIEN HEIM, ons moederbedrijf, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van enige claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar zij verwijzen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 – SCHEIDBAARHEID

Als enige bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling niettemin worden afgedwongen voor zover toegestaan door de wet, en het niet-afdwingbare deel zal worden geacht te zijn gescheiden van deze Algemene Voorwaarden en Verkoop- en gebruiksvoorwaarden, waarbij een dergelijke scheiding de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aantast.

ARTIKEL 16 – BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden die de partijen vóór de datum van beëindiging zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na de beëindiging van deze overeenkomst.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of anderszins worden beëindigd. U kunt deze Algemene Voorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als wij, naar eigen goeddunken, vaststellen dat u niet succesvol bent, of als wij vermoeden dat u niet in staat bent geweest om aan de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden te voldoen, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk gewenst moment zonder kennisgeving aan u beëindigen en zult u aansprakelijk blijven voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging, en/of wij kunnen u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

Deze Algemene Voorwaarden of enig ander beleid of andere operationele regels die door ons op deze site of in verband met de Service zijn gepubliceerd, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicatie, voorstellen en overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, elke eerdere versie van de Algemene Voorwaarden).

Eventuele onduidelijkheden over de interpretatie van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd ten nadele van de partij die ze opstelt.

ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Frankrijk.

 

ARTIKEL 19 – WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

De meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden kunt u op elk moment op deze pagina raadplegen.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig onderdeel van deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, aan te passen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze site na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

ARTIKEL 20 – CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via contact@bye-pain.com of per post naar Bye pain – 78, Avenue des Champs-Élysées, Bureau 562, 75008 Parijs – Frankrijk

Winkelwagen
nl_NLNL
Scroll naar boven