Γενικοί Όροι Πώλησης

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης

 

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Αυτός ο ιστότοπος λειτουργεί από τη SEBASTIEN HEIM.

Σε αυτόν τον ιστότοπο, οι όροι "εμείς", "εμείς" και "μας" αναφέρονται στον SEBASTIEN HEIM. Η SEBASTIEN HEIM προσφέρει αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών που διατίθενται από αυτόν τον ιστότοπο σε εσάς, τον χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε όλους τους όρους, προϋποθέσεις, πολιτικές και ειδοποιήσεις που αναφέρονται εδώ.

Επισκεπτόμενοι αυτόν τον ιστότοπο ή/και αγοράζοντας οποιοδήποτε από τα προϊόντα μας, δεσμεύεστε στην "Υπηρεσία" μας και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ("Όροι και Προϋποθέσεις", "Όροι και Προϋποθέσεις", "Όροι"), συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων όρων, προϋποθέσεων και πολιτικών που αναφέρονται στο παρόν και/ή υπερσυνδέονται με αυτά. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλους τους χρήστες αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των χρηστών που περιηγούνται στον ιστότοπο, είναι πωλητές, πελάτες, έμποροι ή/και συνεισφέροντες περιεχομένου.

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης και Χρήσης πριν αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας, τότε δεν πρέπει να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε καμία από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπο. Εάν αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης και Χρήσης θεωρηθούν προσφορά, η αποδοχή περιορίζεται ρητά στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης και Χρήσης.

Όλες οι νέες δυνατότητες και τα εργαλεία που θα προστεθούν σε αυτό το κατάστημα αργότερα θα υπόκεινται επίσης σε αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης και Χρήσης. Μπορείτε να συμβουλευτείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης και Χρήσης ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης και Χρήσης δημοσιεύοντας ενημερώσεις ή/και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε αυτή τη σελίδα τακτικά για αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή η πρόσβασή σας στον ιστότοπο μετά τη δημοσίευση οποιωνδήποτε αλλαγών συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

Το κατάστημά μας φιλοξενείται στην Ovh SAS Μας παρέχουν τη φιλοξενία που μας δίνει τη δυνατότητα να πουλάμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς.

ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, δηλώνετε ότι έχετε συμπληρώσει την ηλικία ενηλικίωσης στη χώρα, την πολιτεία ή την επαρχία διαμονής σας και ότι μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να επιτρέψουμε σε οποιοδήποτε ανήλικο υπό τη φροντίδα σας να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο.

Η χρήση των προϊόντων μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό απαγορεύεται, ούτε πρέπει, κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, να παραβιάζετε τους νόμους της δικαιοδοσίας σας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων).

Δεν πρέπει να μεταδίδετε σκουλήκια, ιούς ή άλλους κωδικούς καταστροφικής φύσης.

Οποιαδήποτε παραβίαση ή παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό των Υπηρεσιών σας.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες σε οποιοδήποτε άτομο ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο.

Κατανοείτε ότι το περιεχόμενό σας (εξαιρουμένων των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας) μπορεί να μεταφερθεί με μη κρυπτογραφημένο τρόπο, και αυτό περιλαμβάνει (α) μεταδόσεις μέσω διαφόρων δικτύων. και (β) αλλαγές για συμμόρφωση και προσαρμογή σε τεχνικές απαιτήσεις για τη σύνδεση δικτύων ή συσκευών. Οι πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας είναι πάντα κρυπτογραφημένες κατά τη μετάδοση μέσω δικτύων.

Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, αντιγράψετε, αντιγράψετε, πουλήσετε, μεταπωλήσετε ή εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας ή χρήσης της Υπηρεσίας ή οποιαδήποτε πρόσβαση στην Υπηρεσία ή επαφή στον ιστότοπο, μέσω του οποίου παρέχεται η Υπηρεσία, χωρίς προηγούμενη ρητή γραπτή από εμάς άδεια.

Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη συμφωνία περιλαμβάνονται για τη διευκόλυνσή σας και δεν θα περιορίσουν ή θα επηρεάσουν αυτούς τους Όρους.

 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δεν φέρουμε ευθύνη εάν οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή ενημερωμένες. Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να το βασίζεστε ως η μοναδική σας πηγή πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων χωρίς προηγουμένως να συμβουλευτείτε πιο ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πηγές πληροφοριών. Εάν αποφασίσετε να βασιστείτε στο περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε αυτόν τον ιστότοπο, το κάνετε με δική σας ευθύνη.

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει ορισμένες προηγούμενες πληροφορίες. Τέτοιες προηγούμενες πληροφορίες, από τη φύση τους, δεν είναι ενημερωμένες και παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τις πληροφορίες στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τις αλλαγές στον ιστότοπό μας.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές των προϊόντων μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος ή περιεχόμενο της Υπηρεσίας) χωρίς προειδοποίηση και ανά πάσα στιγμή.

Δεν θα φέρουμε ευθύνη σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε αλλαγή στην τιμή, αναστολή ή διακοπή της Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (εφόσον υπάρχουν)

Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες ενδέχεται να είναι διαθέσιμα μόνο ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπού μας. Αυτά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ενδέχεται να είναι διαθέσιμα σε περιορισμένες ποσότητες και μπορούν να επιστραφούν ή να ανταλλάσσονται μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Επιστροφών μας.

Έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούμε για να εμφανίζουμε όσο το δυνατόν πιο καθαρά τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων μας που εμφανίζονται στο κατάστημά μας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η εμφάνιση των χρωμάτων στην οθόνη του υπολογιστή σας θα είναι ακριβής.

Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να περιορίσουμε τις πωλήσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Μπορούμε να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα κατά περίπτωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές και οι τιμές των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση κατά την αποκλειστική μας κρίση. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε προσφορά υπηρεσίας ή προϊόντος που γίνεται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι άκυρη όπου απαγορεύεται από το νόμο.

Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα όλων των προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή οποιωνδήποτε άλλων αγαθών που έχετε αποκτήσει ή αγοράσει θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας ή ότι τυχόν σφάλματα στην Υπηρεσία θα διορθωθούν.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία κάνετε μαζί μας. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να μειώσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που πραγματοποιούνται από ή από τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα ή/και παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή/και αποστολής. Σε περίπτωση που αλλάξουμε ή ακυρώσουμε μια παραγγελία, ενδέχεται να προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε επικοινωνώντας μαζί σας στο e-mail ή/και τη διεύθυνση χρέωσης/τον αριθμό τηλεφώνου που δόθηκε τη στιγμή που έγινε η παραγγελία. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που, κατά την κρίση μας, μπορεί να φαίνεται ότι προέρχονται από εμπόρους, μεταπωλητές ή διανομείς.

Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες παραγγελίας και λογαριασμού για όλες τις παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω του καταστήματός μας. Συμφωνείτε να ενημερώσετε αμέσως τον λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης e-mail, των αριθμών πιστωτικών καρτών και των ημερομηνιών λήξης, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν είναι απαραίτητο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Πολιτική επιστροφών μας.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ενδέχεται να σας παρέχουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων στα οποία δεν έχουμε κανέναν έλεγχο ή επιρροή.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι παρέχουμε πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία σε «όπως είναι» και «ως διαθέσιμα», χωρίς καμία εγγύηση, δήλωση ή όρου οποιουδήποτε είδους και χωρίς καμία έγκριση. Δεν θα έχουμε καμία νομική ευθύνη που να προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση αυτών των προαιρετικών εργαλείων τρίτων.

Εάν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε προαιρετικά εργαλεία που προσφέρονται στον Ιστότοπο, το κάνετε με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια και θα πρέπει να συμβουλευτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων προσφέρονται τέτοια εργαλεία από τους σχετικούς τρίτους παρόχους.

Ενδέχεται επίσης, στο μέλλον, να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες ή/και δυνατότητες στον ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένων νέων εργαλείων και πόρων). Αυτές οι νέες δυνατότητες και υπηρεσίες θα υπόκεινται επίσης στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 8 – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

Ορισμένο από το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν υλικό από τρίτα μέρη.

Οι σύνδεσμοι τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να σας οδηγήσουν σε ιστότοπους τρίτων που δεν συνδέονται με εμάς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειας τέτοιων τοποθεσιών και δεν εγγυόμαστε ούτε αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, ιστότοπο, προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλα στοιχεία που είναι προσβάσιμα σε ή από τέτοιους ιστότοπους τρίτων.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά που σχετίζεται με την αγορά ή τη χρήση αγαθών, υπηρεσιών, πόρων, περιεχομένου ή οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής που πραγματοποιείται σε σχέση με αυτούς τους ιστότοπους τρίτων. Διαβάστε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές τρίτων μερών και βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε πριν προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Παράπονα, αξιώσεις, ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα τρίτων θα πρέπει να απευθύνονται σε τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 9 – ΣΧΟΛΙΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ

Εάν, κατόπιν αιτήματός μας, υποβάλετε συγκεκριμένο περιεχόμενο (για παράδειγμα, για να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς) ή εάν, χωρίς το αίτημά μας, στείλετε δημιουργικές ιδέες, προτάσεις, προτάσεις, σχέδια ή άλλο υλικό, είτε διαδικτυακά, μέσω e-mail, ταχυδρομικώς , ή με άλλο τρόπο (συλλογικά, "Σχόλια"), μας εκχωρείτε μια απεριόριστη, αμετάκλητη άδεια για επεξεργασία, αντιγραφή, δημοσίευση, διανομή, μετάφραση και με άλλο τρόπο χρήση σε οποιοδήποτε μέσο οποιουδήποτε Σχόλια μας στέλνετε. Δεν είμαστε και δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να (1) διατηρήσουμε τυχόν Σχόλια ως εμπιστευτικά. (2) να πληρώσει οποιαδήποτε αποζημίωση σε οποιονδήποτε για τυχόν Σχόλια που παρέχονται. ή (3) απαντήστε σε τυχόν Σχόλια.

Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθούμε, να επεξεργαζόμαστε ή να αφαιρούμε περιεχόμενο που πιστεύουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, είναι παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, καταχρηστικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή άλλως απαράδεκτο ή που παραβιάζει οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή Οροι και Προϋποθέσεις.

Συμφωνείτε να γράφετε σχόλια που δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων, του απορρήτου, της προσωπικότητας ή άλλων προσωπικών ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Συμφωνείτε επίσης ότι τα σχόλιά σας δεν θα περιέχουν κανένα παράνομο, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό ή άσεμνο υλικό, ούτε θα περιέχουν ιούς υπολογιστών ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προσποιηθείτε ότι είστε κάποιος που δεν είστε ή να προσπαθήσετε να παραπλανήσετε εμάς ή/και τρίτους ως προς την προέλευση των σχολίων σας. Είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλα τα σχόλια που δημοσιεύετε και την ακρίβειά τους. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν σχόλια που δημοσιεύονται από εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

ΑΡΘΡΟ 10 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η υποβολή των προσωπικών σας στοιχείων στο κατάστημά μας διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου μας.

ΑΡΘΡΟ 11 – ΛΑΘΗ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ

Κατά καιρούς ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στον ιστότοπό μας ή στην Υπηρεσία που μπορεί να περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να σχετίζονται με περιγραφές προϊόντων, τιμές, προσφορές, προσφορές, έξοδα αποστολής προϊόντων, χρόνους παράδοσης και διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες, παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε πληροφορίες ή να ακυρώσουμε παραγγελίες, εάν οποιαδήποτε πληροφορία στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο είναι ανακριβής, ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένης της παραγγελίας σας) .

Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε, να τροποποιήσουμε ή να διευκρινίσουμε οποιαδήποτε πληροφορία στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πληροφοριών τιμολόγησης, εκτός εάν απαιτείται από τη νομοθεσία. Καμία καθορισμένη ημερομηνία ενημέρωσης ή ανανέωσης στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε συσχετισμένο ιστότοπο δεν θα πρέπει να βασίζεται στο συμπέρασμα ότι οι πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο έχουν αλλάξει ή ενημερωθεί.

ΑΡΘΡΟ 12 – ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Εκτός από τις απαγορεύσεις που ορίζονται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης και Χρήσης, σας απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου ή του περιεχομένου του: (α) για παράνομους σκοπούς· (β) να υποκινήσει άλλους να προβούν ή να συμμετάσχουν σε παράνομες πράξεις· (γ) να παραβιάσει οποιοδήποτε περιφερειακό διάταγμα ή οποιονδήποτε διεθνή, ομοσπονδιακό, επαρχιακό ή πολιτειακό νόμο, κανόνα ή κανονισμό· (δ) να παραβιάσουμε ή να παραβιάσουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή αυτά τρίτων, (ε) να παρενοχλούν, να κακομεταχειρίζονται, να προσβάλλουν, να πληγώνουν, να συκοφαντούν, να συκοφαντούν, να υποτιμούν, να εκφοβίζουν ή να κάνουν διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε βάσει φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας, εθνικής καταγωγής, φυλής, ηλικίας, εθνικής καταγωγής ή αναπηρίας· (στ) να υποβάλλει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες· (ζ) για τη μεταφόρτωση ή τη μετάδοση ιών ή οποιουδήποτε άλλου τύπου κακόβουλου κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρόπο που επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ή μη συνδεδεμένου ιστότοπου ή του Διαδικτύου· (η) να συλλέγει ή να παρακολουθεί τα προσωπικά στοιχεία άλλων· (i) για ανεπιθύμητη αλληλογραφία, ηλεκτρονικό ψάρεμα, (ι) για άσεμνους ή ανήθικους σκοπούς· ή (ια) για παρέμβαση ή παράκαμψη μέτρων ασφαλείας της Υπηρεσίας μας, οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου λόγω παραβίασης των απαγορευμένων χρήσεων.

ΑΡΘΡΟ 13 – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεν εγγυόμαστε ούτε δηλώνουμε ότι η χρήση της Υπηρεσίας μας από εσάς θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.

Δεν εγγυόμαστε ότι τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση της Υπηρεσίας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.

Συμφωνείτε ότι κατά καιρούς ενδέχεται να διακόψουμε την Υπηρεσία για αόριστες χρονικές περιόδους ή να ακυρώσουμε την Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας.

Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση ή η αδυναμία χρήσης της Υπηρεσίας γίνεται με δική σας ευθύνη. Η Υπηρεσία και όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σας παρέχονται μέσω της Υπηρεσίας παρέχονται (εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά από εμάς) σε «όπως είναι» και «όπως είναι διαθέσιμες» για τη χρήση σας χωρίς καμία αντιπροσώπευση, εγγύηση ή όρου οποιουδήποτε είδους, είτε ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή εμπορεύσιμης ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, αντοχής, τίτλου και μη παραβίασης.

Σε καμία περίπτωση η SEBASTIEN HEIM, οι διευθυντές, στελέχη, υπάλληλοι, θυγατρικές, πράκτορες, εργολάβοι, ασκούμενοι, προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών και δικαιοπάροχοι δεν ευθύνονται για οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια, αξίωση ή ζημία, είτε άμεση, έμμεση, τυχαία, τιμωρητική, ειδικές ή αποθετικές ζημίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, διαφυγόντων κερδών, διαφυγόντων εσόδων, χαμένων αποταμιεύσεων, χαμένων δεδομένων, κόστους αντικατάστασης ή παρόμοιων ζημιών, είτε σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) , αυστηρή ευθύνη ή άλλως, που προκύπτει από τη χρήση από μέρους σας οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος που παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας ή για οποιαδήποτε άλλη αξίωση που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων στην οποιοδήποτε περιεχόμενο ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα της χρήσης της Υπηρεσίας από εσάς ή οποιουδήποτε περιεχομένου (ή προϊόντος) που δημοσιεύτηκε, μεταδόθηκε ή καθίσταται με άλλο τρόπο διαθέσιμο μέσω της Υπηρεσίας, ακόμη και αν σας έχουν ενημερωθεί για τη δυνατότητα τέτοιους ισχυρισμούς. Επειδή ορισμένες πολιτείες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή τυχαίες ζημιές, η ευθύνη μας θα περιοριστεί στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 14 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε αβλαβή τη SEBASTIEN HEIM, τη μητρική μας εταιρεία, θυγατρικές, θυγατρικές, συνεργάτες, στελέχη, διευθυντές, πράκτορες, εργολάβους, δικαιοπάροχους, παρόχους υπηρεσιών, υπεργολάβους, προμηθευτές, ασκούμενους και υπαλλήλους, αβλαβείς από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που γίνονται από οποιονδήποτε τρίτο λόγω ή που προκύπτουν από την παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης ή των εγγράφων στα οποία αναφέρονται, ή από την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 15 – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης και Χρήσης κριθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, αυτή η διάταξη ωστόσο θα εφαρμοστεί στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία και το μη εκτελεστό μέρος θα θεωρείται ότι έχει αποκοπεί από αυτούς τους Γενικούς Όρους και Όροι Πώλησης και Χρήσης, η εν λόγω διακοπή να μην επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα τυχόν υπόλοιπων διατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 16 – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Οι υποχρεώσεις και οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται από τα μέρη πριν από την ημερομηνία καταγγελίας θα επιβιώσουν και μετά τη λήξη της παρούσας συμφωνίας για όλους τους σκοπούς.

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν εκτός εάν και έως ότου τερματιστούν είτε από εσάς είτε με άλλον τρόπο. Μπορείτε να τερματίσετε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας μας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

Εάν αποφασίσουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι δεν είστε επιτυχείς ή εάν υποπτευόμαστε ότι δεν μπορέσατε να συμμορφωθείτε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, μπορούμε επίσης να καταγγείλουμε αυτήν τη συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς και θα παραμένουμε υπεύθυνοι για όλα τα ποσά που οφείλονται μέχρι και την ημερομηνία τερματισμού, και/ή ενδέχεται να σας αρνηθούμε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας (ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτών).

ΑΡΘΡΟ 17 – ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η αδυναμία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων δεν συνιστά παραίτηση από τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη.

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ή οποιεσδήποτε άλλες πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε σχέση με την Υπηρεσία αποτελούν τη συνολική συμφωνία και κατανόηση μεταξύ εσάς και εμάς και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες επικοινωνίες, προτάσεις και συμφωνίες, προφορικές ή γραπτές, μεταξύ εσάς και εμάς (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε προηγούμενης έκδοσης των Όρων και Προϋποθέσεων).

Οποιαδήποτε ασάφεια ως προς την ερμηνεία των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης και Χρήσης δεν θα ερμηνεύεται σε βάρος του μέρους που τους συντάσσει.

ΑΡΘΡΟ 18 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις και τυχόν ξεχωριστές συμφωνίες με τις οποίες σας παρέχουμε Υπηρεσίες θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας.

 

ΑΡΘΡΟ 19 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορείτε να συμβουλευτείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης και Χρήσης ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα.

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση μας, να ενημερώσουμε, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης και Χρήσης δημοσιεύοντας ενημερώσεις και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να επισκέπτεστε τακτικά τον ιστότοπό μας για να ελέγχετε για αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή η πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας μετά τη δημοσίευση οποιωνδήποτε αλλαγών στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

ΑΡΘΡΟ 20 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ερωτήσεις σχετικά με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης και Χρήσης θα πρέπει να μας αποστέλλονται στο contact@bye-pain.com ή ταχυδρομικά στο Bye pain – 78, Avenue des Champs-Élysées, Bureau 562, 75008 Παρίσι – Γαλλία

Καλάθι αγορών
elEL
Κάντε κύλιση στην κορυφή